Badania psychologiczne Racibórz

EEG Biofeedback

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Stosując EEG Biofeedback możemy więc polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Stwarza to duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych. Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:

  • zaburzeń uwagi i koncentracji;
  • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
  • zaburzeń zachowania;
  • apatii;
  • zaburzeń snu;
  • stanów lękowych, depresji;
  • przewlekłych bólów głowy;
  • uzależnień;
  • zaburzeń odżywiania;
  • rehabilitacji po udarach, urazach.

Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.